P-M Analysis

צעד מתקדם ביישום TPM - ביטול ליקויים וכשלים כרוניים.

 • אנחנו נדון בתקלות כרוניות המתרחשות באופן אקראי ובתדירות נמוכה.
 • רובנו מכירים את התסכול של מערכת, שפתאום לא מתפקדת לפי הסטנדרט הקבוע.

 • בהשתלמות זו נלמד להכיר : מהי תקלה כרונית ? מה הגורם או הגורמים להופעתה ? מדוע לא תמיד מצליחים לסלק אותה ?

  בהשתלמות זו נכיר דרך לטפל בתקלה כרונית עד להגעה למצב של הורדת אחוזי הופעתה ל % 0.
  נתרגל מצבים שיש בהם תקלות כרוניות ונחפש את הגורם הפיסיקאלי. לעונת תקלה פתאומית, אשר ניתנת לזיהוי ותיקון מהיר, תקלה כרונית היא תקלה, שחוזרת בתדירות של כ-5% מהתהליכים או במוצרים והגורמים יכולים להיות רבים. שלא כמו בעיות פתאומיות, בעיות כרוניות הן תוצרים של מורכבות, יש לבחון את התהליך, השיטה, החומרים ועוד.
  יש צורך בפריצת דרך חדשנית, אמצעים שישחזרו את המנגנונים חזרה למצב נטול פגמים על מנת לצמצמה ולבטלה לחלוטין.

  הכרה, לימוד ותרגול יביאו את הצוות למיומנות גבוהה .